Vi forvalter, utvikler og co-investerer

Kverva Eiendom søker å investere i eiendommer. Selskapets investeringsportefølje skal til enhver tid være diversifisert og vektet på risiko og segmenter.

Vi investerer gjerne med andre, og er på jakt etter stabile, langsiktige og profesjonelle samarbeidspartnere. Spisskomptanse er nøkkelegenskaper Kverva Eiendom ser etter hos en potensiell samarbeidspartner. Vi ser etter både utviklingsprosjekter og rene investeringsobjekter.

Hva kan Kverva Eiendom tilby?
Tilgang til stort nettverk i Norge og Norden, da spesielt i Trøndelag. Stabil, langsiktig og likvid familieeid samarbeidspart med godt renommé. Tilgang til betydelig kapital over en lengre periode, med evne til å gjennomføre løpende investeringer raskt, samt vilje og evne til å «stå løpet».

Ta kontakt